Einde is in zicht: Werkplaats K ontruimt pand

In juli ontving kunstenaarscollectief Werkplaats K een brief van de gemeente Kerkrade waarin meegedeeld werd dat het pand vóór 1 november 2023 leeg opgeleverd moet worden. Daarmee komt een einde aan de activiteiten van het collectief en verdwijnen atelierruimtes voor 19 kunstenaars aan de Elbereveldstraat in Kerkrade-West.

Kunstenaars Maria Stams en José Fijnaut voeren een presentatie uit van hun project ‘Koppig Limburg’.

Activiteiten
14 jaar geleden dienden de kunstenaars een plan in bij de gemeente om van het leegstaande gebouw van het voormalige Sancta Mariacollege een kunstenaarscollectief te maken. Het plan werd gehonoreerd en tegen bruikleen in beheer gegeven aan de stichting Werkplaats K. In de loop der jaren diende het gebouw als culturele broedplaats voor betaalbare atelierruimtes, expositieruimte én als culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek. Regelmatig werden activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse euregionale exposities Multiply by Sharing, thematische tentoonstellingen, de Eurode Kunstroutes, Soep met een Verhaal, buurtevents, workshops en werkweken van mbo/hbo-scholen. Naar schatting 15.000 mensen namen in de voorbije jaren deel aan de activiteiten, die zonder subsidie georganiseerd werden door de kunstenaars.

Zoektocht
De gemeente heeft besloten het pand, ter uitbreiding van het naastgelegen Flexiforum, te verbouwen tot bedrijfsverzamelgebouw. De belofte van de gemeente om mee te zoeken naar een alternatieve ruimte heeft helaas slechts een aantal kantoorruimtes opgeleverd. Hier kan een klein deel van de kunstenaars terecht. Zelf onderzochten de kunstenaars, met hulp van betrokken medestanders zo’n 60 panden in de regio Parkstad. Maar deze bleken ofwel onbetaalbaar of anderszins ongeschikt.

Einde
De kunstenaars houden voorlopig onderling contact en hopen dat iedereen op termijn een nieuw atelier vindt. Maar de culturele broedplaats die Werkplaats K ooit was verdwijnt. Wat blijft is dat de kunstenaars met voldoening terugkijken op een fantastische plek waar veel meer tot stand kwam dan men vooraf kon bevroeden. Mede mogelijk gemaakt met de hulp van buurtbewoners, trouwe bezoekers, collega-kunstenaars en andere culturele instellingen. Én dankzij het ter beschikking stellen van het pand door de gemeente Kerkrade, natuurlijk. Waarvoor dank!