Werkplaats K en duurzaamheid

Het kunstenaarscollectief voert haar activiteiten uit in een voormalig schoolgebouw in Kerkade-West. Het dak meet 800 m2 en biedt wellicht ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Met behulp van de energiecoöperatie ‘Heerlen Duurzaam’ onderzoekt het bestuur of dit een realistisch scenario is.


Eén van de zaken die daarbij een rol speelt is de slechte kwaliteit van het dak. Regelmatig worden de kunstenaars geplaagd door lekkages. Doel van het onderzoek is dan ook om het nuttige met het aangename te verbinden: wellicht kan de financiële opbrengst van de zonnepanelen zorg dragen voor het aanbrengen van een nieuwe toplaag op het dak. Binnenkort zullen hierover gesprekken met de wethouder en ambtenaar, die belast zijn met duurzaamheidsvraagstukken gestart worden.

Image